Budowanie zdrowych relacji partnerskich

Webinar online, który pozwoli uczestnikom na zrozumienie znaczenia zdrowych relacji partnerskich i zapewni praktyczne narzędzia oraz strategie do ich wzmocnienia.

24.09.2023, 19:00 / 3 h

Zapisz się za 100 zł
Agenda webinaru
 1. Wprowadzenie (15 minut)
 2. Definiowanie zdrowych relacji partnerskich (30 minut)
 3. Komunikacja w zdrowych relacjach (45 minut)
 4. Budowanie zaufania w relacjach (30 minut)
 5. Przerwa (15 minut)
 6. Samopielęgnacja w zdrowych relacjach (30 minut)
 7. Rozwijanie empatii i współczucia (45 minut)
 8. Intymność i zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (30 minut)
 9. Wspólne cele i planowanie przyszłości (30 minut)
 10. Czas na pytania i dyskusję (15 minut)
 11. Podsumowanie i zakończenie (15 minut)


Radzenie sobie ze stresem

Webinar online, którego celem jest pomoc uczestnikom zrozumieć naturę stresu i dostarczyć praktycznych narzędzi do radzenia sobie z nim.

08.10.2023, 19:00 / 2 h

Zapisz się za 100 zł
Agenda webinaru
 1. Wprowadzenie (5 minut)
 2. Co to jest stres? (15 minut)
 3. Poznawanie swojego stresu (15 minut)
 4. Techniki relaksacyjne (20 minut)
 5. Zarządzanie czasem i priorytetami (15 minut)
 6. Rozwijanie wsparcia społecznego (10 minut)
 7. Zdrowa dieta i aktywność fizyczna (10 minut)
 8. Techniki zarządzania myślami (15 minut)
 9. Ćwiczenia praktyczne (10 minut)
 10. Pytania i odpowiedzi (15 minut)
 11. Podsumowanie i zakończenie (5 minut)


Psychologia szczęścia

Celem tego webinaru jest zaprezentowanie głównych teorii i praktycznych narzędzi z dziedziny psychologii szczęścia, aby uczestnicy mogli lepiej zrozumieć, jak osiągnąć i utrzymać osobisty dobrostan.

 • Co naprawdę sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
 • Strategie zwiększające poziom satysfakcji życiowej.
 • Znaczenie pozytywnego myślenia i wdzięczności.

22.10.2023, 19:00 / 2 h

Zapisz się za 100 zł
Agenda webinaru
 1. Wprowadzenie do Psychologii Szczęścia (10 minut)
 2. Teorie Szczęścia (20 minut)
 3. Czynniki wpływające na szczęście (15 minut)
 4. Psychologia pozytywnych emocji (15 minut)
 5. Techniki i strategie na zwiększenie szczęścia (20 minut)
 6. Związek między relacjami społecznymi a szczęściem (10 minut)
 7. Zakończenie i pytania (10 minut)


Świadome rodzicielstwo

 • Definicja świadomego rodzicielstwa i jego zalety.
 • Rola samoświadomości i empatii w rodzicielstwie.
 • Jak wprowadzić świadomość i obecność w codziennym życiu rodzinnym.

05.11.2023, 19:00 / 2 h

Zapisz się za 100 zł
Agenda webinaru
 1. Wprowadzenie do Świadomego Rodzicielstwa (10 minut)
 2. Rola rodziców jako wzorce (15 minut)
 3. Empatia i komunikacja z dziećmi (20 minut)
 4. Uważność i obecność w rodzicielstwie (15 minut)
 5. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci (15 minut)
 6. Zrównoważone podejście do wychowania (10 minut)
 7. Zakończenie i pytania (10 minut)