Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego marki mamswiadomosc.pl (dalej zwany “Sklepem”) oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
 2. Sklep prowadzony jest przez DIGITALWAVE, z siedzibą w ul. Druskiennicka 4, 81-533 Gdynia i numerem NIP: 7692098532.
 3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Klient zostanie poinformowany o zmianach za pomocą odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji regulaminu.

§2 Oferta

 1. Sklep oferuje kursy, webinary, ebooki i inne materiały edukacyjne związane z tematyką rozwoju osobistego, zdrowia i samodoskonalenia.
 2. Informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sklep dołoży wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne i kompleksowe. Niemniej jednak, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w opisach produktów.

§3 Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Klient musi być osobą pełnoletnią lub posiadać zgodę opiekuna prawnego.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając Klientowi potwierdzenie na podany przez niego adres e-mail.

§4 Płatności

 1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówione produkty przy użyciu różnych metod płatności, takich jak karty kredytowe, systemy płatności elektronicznej itp.
 2. Warunki płatności są określone przy składaniu zamówienia.
 3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo transakcji i chroni poufność danych Klienta.

§5 Dostawa

 1. Produkty w formie elektronicznej, takie jak ebooki czy webinary, dostarczane są Klientowi na podany przez niego adres e-mail.
 2. Produkty w formie fizycznej, takie jak książki czy inne materiały drukowane, są wysyłane do Klienta za pośrednictwem wybranej przez niego metody dostawy.
 3. Koszty dostawy są określone przy składaniu zamówienia.

§6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą produktów zakupionych w Sklepie w przypadku wad fabrycznych, uszkodzeń w transporcie lub niezgodności z zamówieniem.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail [email protected].
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i podejmie odpowiednie działania w celu jej rozwiązania.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Odstąpienie od umowy powinno być zgłoszone Sklepowi w formie pisemnej na adres e-mail [email protected].
 3. Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie nienaruszonym, chyba że produkt uległ zniszczeniu w trakcie transportu lub posiada wady fabryczne.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności Sklepu.
 2. Sklep wykorzystuje dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze Sklepu będą rozstrzygane na podstawie obowiązującego prawa polskiego.
 2. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z korzystaniem ze Sklepu, Strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji i porozumienia.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.