7 pytań, które pomogą zmierzyć mądrość!

Wciągająca podróż przez mądrość i duchowość! Sprawdź czy 7 pytań może odmienić światopogląd. Unikalne badania z UC San Diego czekają na odkrycie!
0 Udostępnień
0
0
0

Mądrość to złożona cecha osobowości, mająca wiele składowych. Dilip V. Jeste z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i Michael Thomas z Uniwersytetu Stanowego Kolorado twierdzą, że mądrość to cecha potencjalnie modyfikowalna, składająca się z siedmiu głównych elementów: akceptacji różnorodnych perspektyw, zdecydowania, regulacji emocji, zachowań prospołecznych, autorefleksji, doradztwa społecznego i (w mniejszym stopniu) duchowości.

To nasza 3 pozycja w kategorii “Duch mądrości“. Pierwsza: Niektóre prawa siły i piękności

Kluczowe punkty:

 1. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego łączą duchowość z poziomem mądrości.
 2. Jeste i Thomas dodali podskalę duchowości do swojego JTWI, tworząc SD-WISE-28.
 3. Kontrowersje wokół tego, czy duchowość jest rzeczywiście wskaźnikiem mądrości.
 4. Przedstawienie skróconej wersji testu SD-WISE-7 i wyniki badania nad jej skutecznością.
 5. Poznaj siedem kluczowych pytań, które stanowią rdzeń skali mądrości.
 6. Jak duchowość wpływa na ogólny poziom mądrości według najnowszych badań.
 7. Jak skrócona skala może być używana w praktyce klinicznej do pomocy jednostkom.
 8. Spostrzeżenia z badania 2093 uczestników w różnym wieku w kontekście skróconej skali mądrości.
 9. Co pokazuje analiza danych dotyczących skróconej i pełnej wersji SD-WISE.
 10. Jak te badania mogą wpłynąć na nasze zrozumienie mądrości i jej roli w życiu codziennym.

Czy duchowość jest wiarygodnym wskaźnikiem mądrości? Kiedy panowie stworzyli swoją Skalę Mądrości w San Diego kilka lat temu (2017), Indeks Mądrości Jeste-Thomas (JTWI) nie obejmował duchowości. Jednakże z uwagi na uzasadnione przesłanki, że duchowość jest składnikiem mądrości w zeszłym roku (Jeste et al., 2020) dodali “podskalę” mierzącą duchowość, tworząc 28-punktowy indeks mądrości o nazwie SD-WISE-28.

Dla swojej podskali duchowości, autorzy używają świeckich wskaźników, które nie są związane z religią, aby ocenić różne stopnie duchowości. Na przykład SD-WISE-28 mierzy takie rzeczy jak poczucie, że wszyscy jesteśmy połączeni na wyższym poziomie, przekonanie, że dusza istnieje po śmierci czy czerpanie siły z przekonań duchowych.

Historycznie toczyła się gorąca debata, czy duchowość jest czy nie jest wskaźnikiem mądrości. Pomimo kontrowersji, Jeste i Thomas ostatecznie zdecydowali się uwzględnić duchowość jako “podskalę” w swoim indeksie mądrości. Jak tłumaczył Jeste w komunikacie prasowym z października 2020 roku: “Nasze wyniki pokazują, że duchowość istotnie wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym oraz dobrym samopoczuciem i może przyczynić się do ogólnej mądrości jednostki.”

“Każdy z komponentów w naszym samoopisowym pomiarze korelował z ogólnym wynikiem mądrości, choć w różnym stopniu”, dodaje Thomas. “Ogólny wynik mądrości miał znacznie silniejszy związek z zachowaniami prospołecznymi niż z duchowością. Jednak duchowość nadal była istotnym wskaźnikiem mądrości.”

28-punktowa Skala Mądrości w San Diego skłania respondentów do oceny, czy zdecydowanie zgadzają się, zdecydowanie nie zgadzają się, czy są gdzieś pośrodku (zgadzają się, neutralni, nie zgadzają się) w odpowiedzi na cztery pytania pod każdą z siedmiu podskal.

Przykładowo pod skalą “Akceptacja różnorodnych perspektyw” cztery pytania brzmią: (1) “Lubię uczyć się o innych kulturach.” (2) “Akceptuję, że inni mają moralność i wartości inne niż moje.” (3) “Zazwyczaj uczę się czegoś od każdej osoby, jaką spotykam.” oraz (4) “Lubię być eksponowany na różnorodne punkty widzenia.”

Jak byś odpowiedział/a na te cztery pytania na skali Likerta z pięcioma opcjami, począwszy od zdecydowanie zgadzam się, a kończąc na zdecydowanie nie zgadzam się? Jeśli chcesz ocenić siebie w Jeste-Thomas Indeksie Mądrości lub wziąć udział (anonimowo) w badaniach, możesz odwiedzić stronę internetową Nauk Zdrowotnych Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Indeksowanie Mądrości skrócono do 7 pytań, ponieważ krótkie skale ocen są szybsze i niezbędne do dużych badań opartych na populacji. Badacze niedawno stworzyli skróconą Skalę Mądrości w San Diego o nazwie SD-WISE-7, która redukuje oryginalne 28 pytań do siedmiu. Ta skrócona wersja pojawiła się w artykule (Thomas et al., 2021).

“Miary mądrości są coraz częściej stosowane do badania czynników wpływających na zdrowie psychiczne i optymalne starzenie się. Chcieliśmy sprawdzić czy lista zaledwie siedmiu elementów może dostarczyć wartościowych informacji do testowania mądrości”, wyjaśnił senior autor Jeste w komunikacie prasowym z grudnia 2021 roku.

Dla tej skróconej skali mądrości Jeste i Thomas wspólnie z innymi autorami i kolegami, wybrali jedno kluczowe pytanie (spośród czterech pytań) z każdej z siedmiu kategorii podskal mądrości.

Pytania skali mądrości w 7 punktach (podskala w nawiasie):

 • “Często odkładam podejmowanie ważnych decyzji tak długo, jak to możliwe.” (Zdecydowanie)
 • “Unikam autorefleksji.” (Autorefleksja)
 • “Unikam sytuacji, gdzie wiem, że moja pomoc będzie potrzebna.” (Zachowania prospołeczne)
 • “Często nie wiem, co powiedzieć ludziom, gdy przychodzą po radę.” (Doradztwo społeczne)
 • “Pozostaję spokojny pod presją.” (Regulacja emocji)
 • “Lubię być eksponowany na różnorodne punkty widzenia.” (Akceptacja różnorodnych perspektyw)
 • “Moje przekonanie duchowe daje mi wewnętrzną siłę.” (Duchowość)

Badania populacyjne

Aby ocenić czy ta skrócona wersja SD-WISE-28 działa, badacze przeprowadzili ankietę wśród 2093 uczestników w wieku od 20 do 82 lat (średni wiek 46 lat) za pomocą platformy crowdsourcingowej Amazon Mechanical Turk.

Analiza statystyczna danych pokazała, że skrócona wersja SD-WISE-7 była “porównywalna i niezawodna” do oceny mądrości i efektywnie “zrównoważona pod względem niezawodności i zwięzłości do celów badawczych”.

“Statystyki elementów sugerują, że wszystkie siedem elementów były silnymi wskaźnikami mądrości, chociaż związek był najmniejszy dla duchowości”, piszą autorzy w abstrakcie artykułu. “Analizy wskazywały, że 28-punktowa i 7-punktowa SD-WISE są obie bardzo silnie skorelowane (na poziomie 0,92!) i wywołują niemal identyczny wzorzec korelacji ze zmiennymi demograficznymi i zmiennymi walidacyjnymi.”

“Istnieją oparte na dowodach interwencje, które zwiększają poziomy konkretnych składników mądrości, co pomaga zmniejszyć uczucie samotności i wspiera ogólne dobre samopoczucie”, podsumowuje Jeste. “Potrzebujemy mądrości, aby przetrwać i dobrze funkcjonować w życiu. Teraz mamy listę pytań na które można odpowiedzieć w kilka minut i warto je wykorzystać w praktyce klinicznej, aby skuteczniej pomagać ludziom.”

Gorące pozycje ?


0 Udostępnień
Może Cię zainteresować